INWESTYCJE NA PEWNYM GRUNCIE

Oferta

DOŚWIADCZENIE      PEWNOŚĆ      PROFESJONALIZM

...
...

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz badań i pomiarów związanych ściśle z budownictwem drogowym. Zajmujemy się badaniem środowiska gruntowo-wodnego dla celów projektowania i wykonawstwa takich inwestycji jak drogi, obiekty inżynierskie, rurociągi, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, linie energetyczne, wieże telekomunikacyjne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, hale czy wszelkiego rodzaju budynki.

Więcej


...

WSPÓŁPRACA Z LABGEO

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych prac, szybkość wykonania zlecenia i bardzo konkurencyjne ceny. Nasze dokumentacje cechuje pełen profesjonalizm poparty odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. Wszystkie pomiary i badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w polsce normami i przepisami. Sporządzone operaty dostarczamy w formie tradycyjnej i cyfrowej.


O NAS

    Jako samodzielna firma działamy na rynku od 2009 roku. decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej poparta była m.in. ponad sześcioletnim doświadczeniem zdobytym w laboratorium drogowym COLAS POLSKA. Okres ten wypełnia uczestnictwo w wielu kontraktach na terenie zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Do najważniejszych z nich należą:

 • DK-5 Komorniki k/Poznania (2003-2004)
 • Most Św. Rocha, Poznań (2004)
 • Centrum Handlowe King Cross Marcelin (2004-2005)
 • ul. Bukowska, Poznań (2004-2005)
 • Cukrownia Pfeifer & Langen Środa Wlkp. (2005)
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk (2005-2006)
 • Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej S-11 Poznań – Kórnik (2006-2009)
 • ul. Bułgarska, Poznań (2009)
 • ul. Wrocławska, Legnica (2009)
 • DK-3 Paszowice – Bolków (2009)
 • DK-3 Radomierz – Jelenia Góra (2009)
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Szamotuły – Oborniki (2009)

    W ramach prowadzonej działalności współpracujemy także z jednostkami naukowymi takimi jak Instytut Geologii UAM Poznań, Zakład Analizy Wody i Gruntów Wydział Chemii UAM Poznań oraz laboratorium drogowym COLAS POLSKA sp. z o. o. czy laboratorium SALUBRIS.

    Chcemy wyróżniać się na rynku nie tylko wysokim poziomem jakości świadczonych usług, ale też indywidualnym podejściem i dostarczaniem efektywnych rozwiązań. Dzięki temu możemy przyczyniać się do sukcesów naszych klientów.

      Efektem naszej pracy jest m.in.:

 • Ponad 1000 opinii geotechnicznych z dokumentacją badań podłoża gruntowego
 • Ponad 40 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych
 • Ponad 100 budów z obsługą geotechniczną

OFERTA

 • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne
 • projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, opinie o warunkach gruntowo-wodnych, opinie hydrogeologiczne
 • nadzory geotechniczne i obsługa geotechniczna budów
 • wiercenia badawcze w gruncie oraz w nawierzchniach bitumicznych i betonowych
 • badania parametrów geotechnicznych gruntów poprzez sondowanie statyczne sondą CPTU lub sondowanie dynamiczne sondą DPL
 • badania zanieczyszczenia gruntów (m.in. zawartość metali ciężkich i substancji ropopochodnych)
 • analiza chemiczna wody gruntowej
 • kontrola jakości robót ziemnych: badanie zagęszczenia metodą Proctora, za pomocą sondy udarowej DPL (SD-10) z końcówką stożkową, za pomocą płyty dynamicznej oraz badanie właściwości gruntów wbudowanych w nasypy, warstwy odsączające, podsypki, obsypki, zasypki
 • badanie wtórnego modułu odkształcenia (nośności) oraz wskaźnika odkształcenia (zagęszczenia) podłoża pod nasypy, nasypów, podbudów i nawierzchni z kruszyw za pomocą płyty statycznej VSS
 • badanie ugięć sprężystych za pomocą ugięciomierza belkowego Benkelmana
 • badania laboratoryjne gruntów i kruszyw wraz z oceną przydatności w budownictwie
 • projektowanie betonów i mieszanek gruntowych stabilizowanych spoiwami (np. cement, silment, hydratech, wapno)
 • wykonywanie i pielęgnacja próbek gruntów stabilizowanych spoiwami i próbek betonu oraz sprawdzanie cech wytrzymałościowych

ZAUFALI NAMDane Firmy


LABGEO Wit Stanisław Witaszak
Ul. Spadochronowa 26
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 7861236564
REGON: 301294483

Konto Bankowe


SANTANDER BANK POLSKA S.A.
89 1090 1418 0000 0001 1315 4144

Mapa